• تماس با ما 04134217219-20
نلم شرکت
نام کامل
شماره همراه
تلفن تماس
پست الکترونیکی
شماره فکس
آدرس کامل پستی
تعداد
نوع طرح
 • نوع طرح را انتخاب کنید
 • CNC
 • برجسته
 • نیم برجسته
کد طرح
 • SB106
 • SB107
 • SB108
 • SC321
 • SC322
 • SC323
 • SC324
 • SC325
 • SC326
 • SC327
 • SC328
 • SC330
 • SC331
 • SC340
 • SC341
 • SC342
 • SC343
 • SC344
 • SC345
 • SC346
 • SC347
 • SC348
 • SN210
 • SN211
 • SN212
 • SN213
 • SN214
 • SN215
 • SQ801
 • SQ802
 • SQ803
رنگ
 • رنگ درب را انتخاب کنید
 • پلی استر (ونگه)
 • پلی استر (فندقی سیر )
 • پلی استر (فندقی روشن )
 • پلی استر (عسلی سیر )
 • پلی استر (عسلی روشن )
 • پلی استر (رنگ سفارشی)
 • پلی اورتان (سفید)
 • پلی اورتان (ونگه)
 • پلی اورتان (فندقی سیر)
 • پلی اورتان (فندقی روشن)
 • پلی اورتان (عسلی سیر)
 • پلی اورتان (عسلی روشن)
 • پلی اورتان(رنگ سفارشی)
رنگ سفارشی
نوع دستگیره
 • نوع دستگیره را انتخاب کنید
 • دستگیره استیل میله ای
 • دستگیره استیل تخت
 • دستگیره سلطنتی
 • دستگیره عثمانی
نوع درکوب
 • نوع درکوب را انتخاب کنید
 • رومی
 • کومرو
 • ایتالیایی
 • سیویل بزرگ
 • سیویل کوچک
تعداد قفل
اندازه بازشو
تعداد چپ بازشو
تعداد راست بازشو