• تماس با ما 04134217219-20
نلم پدر
نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
محل صدور
سابقه فعالیت
نام فروشگاه
متراژ فروشگاه
زمینه اصلی فعالیت
تلفن تماس
نوع مالکیت فروشگاه
  • انتخاب کنید
  • شخصی
  • سرقفلی
  • استیجاری
  • رهن
موبایل
شماره فکس
وبسایت
پست الکترونیک
آدرس فروشگاه