• تماس با ما 04134217219-20

شرایط واگذاری نمایندگی فروش:

۱.ارسال رزومه ای از فعالیت و شرایط مجموعه به دایره فروش سینا درب.
۲.بررسی رزومه توسط کارشناسان فروش سینا درب و تائید دارا بودن شرایط واگذاری نمایندگی
۳.بررسی نحوه ی خرید نمایندگان(نقدی، اعتباری) و تعیین نوع ضمانت نامه برای درخواست کنندگان نمایندگی
۴.دریافت ضمانت نامه و واگذاری نمایندگی